Üç aylar ve kandil geceleri ile ilgili konuları… 

Kadir gecesi Evet dostlar haftalarca yazdık.. Üç aylar ve kandil geceleri ile ilgili konuları… “Kandil” adı ile geçirdiğimiz mübarek geceler için sıkça; tartışılan, sorgulanan ve ayet dayanağı var mı, hadisler sahih mi, bid’at mı vs gibi soruların dışında kalan net gecedir Kadir Gecesi… Zîra kendi adı ile Kur’an’da bulunan bir sûredir.. https://www.haberimrize.com/uc-aylar-ve-kand…-ilgili-konulari/ ‎ Kur’an-ı Kerim’in 97. suresi olan..

Tarih : Okunma : 7 Defa Okundu... Yorum Yap

Kadir gecesi

Evet dostlar haftalarca yazdık..
Üç aylar ve kandil geceleri ile ilgili konuları…

“Kandil” adı ile geçirdiğimiz mübarek geceler için sıkça; tartışılan, sorgulanan ve ayet dayanağı var mı, hadisler sahih mi, bid’at mı vs gibi soruların dışında kalan net gecedir Kadir Gecesi…

Zîra kendi adı ile Kur’an’da bulunan bir sûredir.. https://www.haberimrize.com/uc-aylar-ve-kand…-ilgili-konulari/ ‎
Kur’an-ı Kerim’in 97. suresi olan Kadir Suresi, toplamda 5 ayet-i kerimeden oluşur. Mekkî bir sûredir. (Mekke’de nazil olmuştur)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1. Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.

2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin!

3. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.

5. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

Efendimiz (SAV) sahih olan hadisinde:
Siz Kadir Gecesi’ni ramazanın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız.” (Buhârî, Leyletü’l-Kadir, 3; Müslim, Sıyam, 216)  buyuruyor..

Şimdi sorgulanan bir konu da madem Kadir gecesi Ramazan’da ve Kur’an’ın bu gecede indiği ayet ile net iken, günü neden belli değil deniyor?

Kadir Sûresinin 2. Ayetinde ne diyordu Rabbimiz?

“Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin!”

Ayette Rabbimizin bu ifadesini tefsirciler iki şekilde yorumlar..

Birincisi; “Kadir Gecesi”nin bin aydan hayırlı olacak şekilde bir fazîlete sahip olduğu, ne kadar çok hikmet içerdiğini aklımızla tahayyül dahî edemeyeceğimi anlatıyor” denir…
İkincisi ise; “Kadir gecesinin, belli bir hikmet gereği, net gün olarak bilinmediğini, bildirilmediğini anlatılıyor” denir..

İşte ikinci tefsir açıklamasına binâen, bu gecenin neden bilinmediği nettir..
Hikmet gereği…

Örneğin; Cuma gününün fazîleti ve belli bir vakitte ise duaların kabul ânı olduğunu da yine Efendimiz (SAV) söylemiştir, ayet ile de netttir..
Ancak o gün içindeki, o vakit ve saat de net bildirmemiştir..

Bu konu âlimler tarafından şöyle açıklanır:
Bazı şeylerin gizli olması, o şeyin kıymeti içindir!
Ayrıca ona benzeyen her şeyi de onun kıymetine yükseltir.
Şöyle ki;

 İnsanlar içerisinde “velî zatlar” gizlidir. 
Bundan dolayı yaşadığımız her olaya ve muhatap olduğumuz her insana hikmet gözüyle yaklaşmak gerekir!

– Cuma gününde “saat-i icabetül dua” (duanın karşılık bulduğu, kabul edileceği an) dediğimiz bir vakit vardır.
Bu anda yapılacak dualar kabul olur. Gizli olması ise, cumanın her anını bu vaktin değerine yükseltip, o ânı arayarak tüm günü ihya edelim diyedir!

-Bize bahşedilen ömürde  ise “ecel” gizlidir. 
Böylece ecelimizi bilmediğimiz için; her ânımızı “ölebiliriz” endişesiyle geçirir, günahlardan uzak dururuz.
Ve ömrün her ânını bu ihtiyat ile bu değerde geçiririz!
Ya da geçirmemiz içindir!

– Kainatın varlığı için ise “kıyamet  vakti-saati” gizlidir.
Kıyamet vakti belli olsa ve  bize bildirilse idi, insan hayatı normal seyrinde devam edemezdi!

Tıpkı bu örnekler gibi ve bu sebepler ile
“Kadir Gecesi” de Ramazan içerisinde gizlidir. 
Böylece her Ramazan gecesine “Kadir” kıymeti verilsin ve bu şuurda ihya edilsin diye!

Fakat bütün bunlarla beraber, Peygamberimiz (SAV) bazı işaretlerde bulunmuştur. “Kadir Gecesi’ni ramazanın son on beşinde, özellikle son on günde ve özellikle tek gecelerde arayınız.” diye yönlendirmiştir..
Şayet açık açık söylemiş olsaydı, o zaman  bu bahsettiğimiz örnekler ile, Allah’ın bizler için bahşettiği hikmetlere ulaşamamış olurduk..

Zîra kuluz..
Nefsimiz var!
Ve bahsettiğimiz hikmeti sabit günleri,  içlerindeki hikmetli vakitleri net olarak bilseydik, muhtemelen sadece o âna odaklanıp, diğer günleri boşlayabilirdik değil mi?
“Rabbimizin hikmetindem sual olunmaz” deriz ya hep…

İşte yine bizler için bir Hikmet-i İlâhi (Allah’ın Hikmeti)….

Mevlâna’nın ifadesi ile:
“Her geceyi Kadir, her geleni Hızır bilmek” gerekli!

Bu şekilde o hikmetli vakti bulmak için diğer vakitlerde kıymetlenir ve ihya edilir..

Ve bu geceyi son 10 günde, tek gecelerde aramamızı ve kuvvetle muhtemel 27. Gecesi olabileceğini söyleyen de Efendimiz (SAV)…

Ne diyor Hz. Ebu Bekir (RA):
“Rasullullah demiş ise doğrudur!
Her konuda; şeksiz ve şüphesiz, Efendimiz’in (SAV) söylediğine inanıp, itimât ettiğinden “Sıddık” (Sadık dost) lâkabını almıştı..

Haydi bizde bu gecenin o gece olduğuna îtimat ile; Rabbimizden umarak, dolu dolu, ihlâs ile, samîmi dualarla geçirelim….

İllâ belli bir namaz, belli sayıda bir zikir vs olmak zorunda değil!

Ancak âlimlerin tavsiye ettiği her türlü sayıda zikir, namaz elbette kılınabilir..

Sadece söylemeye çalıştığımız şey şu; şekle takılı kalmadan, tam bir ihlas ile ne yapabiliyor isek onu yapalım..
Ve yeterki boş geçirmeyelim!

Kendimiz ve yakın çevremiz için istediğimiz her hayrı, korunmak için sığındığımız her şerri, tüm İslâm âlemi için istemeyi de unutmayalım!

Bin aydan daha hayırlı olduğunu bizzat Rabbimizin ifade ettiği bu geceye, hiç olmazsa ömürde bir kez denk gelmiş olmaya niyet ile…

Belki o gece bu gecedir…
Biz bilmeyiz, Allah(CC) bilir!

          TÜLAY DİKMEN   VESSELÂM…

İlk yorumu siz yazın

betnis giriş
betnis
yakabet giriş