RİZE’NİN UNUTULMAZ RENGİ HALK ŞAİRİ HAFIZ EDHEM

RİZE’NİN UNUTULMAZ RENGİ HALK ŞAİRİ HAFIZ EDHEM Fatih Sultan KAR / İST. Hâfız Edhem Amca ile çocuk yaşımda tanıştım. Orta Camii önünde daktilo edip fotokopiyle çoğalttığı beyitleri ve seslendirdiği kasetleri hem okuyor hem satıyordu. Cesur, gözü pek inandığı yolda yılmayan bir devdi o çocuk Fatih’in gözünde. Sırf onu izlemek için Orta Camii’nin önüne gidiyordum. Onunla..

Tarih : Okunma : 16 Defa Okundu... Yorum Yap

RİZE’NİN UNUTULMAZ RENGİ HALK ŞAİRİ HAFIZ EDHEM

Fatih Sultan KAR / İST.

Hâfız Edhem Amca ile çocuk yaşımda tanıştım. Orta Camii önünde daktilo edip fotokopiyle çoğalttığı beyitleri ve seslendirdiği kasetleri hem okuyor hem satıyordu. Cesur, gözü pek inandığı yolda yılmayan bir devdi o çocuk Fatih’in gözünde. Sırf onu izlemek için Orta Camii’nin önüne gidiyordum. Onunla tanışmıştım. Nasihatlerini keyifle dinliyordum. Bende o zamanlar biriktirme bilinci oluşmadığından çok az fotoğrafı ile iki kasetini bugünlere taşıyabilmişim. Ama benliğimde ona yazdığım şiir bütün tazeliğiyle duruyor.

Hâfız Edhem’e methiye

Hâfız Edhem söyler doğru olanı

Ağızına almaz küfrü yalanı

İbadetle geçer vakti zamanı

Allah’ım dizinden kesme dermanı

Bağlasalar bile eli kolunu

Yine arar bulur hakkın yolunu

İbadetle geçmiş mazisi dünü

Beyhude değildir hiç bir zamanı.

Şiiri ona verdiğimde yanaklarımdan öpmüştü. Mekânı cennet olsun.

Hâfız Edhem kimdir?

1910 yılında Rize’nin Kavaklı Mahallesi’nde dünyaya gelmiştir. Babasının adı İsmail, annesinin adı Ümmügül’dür. Şiirlerinde mahlas olarak Hâfız ve Hâfız Edhem’i kullanan Hâfız Edhem Mollaömeroğlu’nun asıl adı Edhem Güler’dir. Kavaklı Mahallesi Camii’nde annesinin istek ve yardımıyla küçük yaşta hâfızlığını tamamlayan, daha sonra aynı camide kısa bir süre fahri imamlık da yapan Hâfız Edhem, İstanbul İskender Paşa Camii’nde Arapça ve Tefsir derslerine devam etmiş, Eyüpsultan’da Abdülhakîm Arvasî Hazretlerine intisap etmiş, manevî feyz almıştır.

Bu eser savcılık kontrolünden geçmiştir

İlk kitabı “Gönüller Açar” 1961 yılında yayınlandı. Daha sonra sırasıyla “Hâfız Edhem’den Şirin Sözler” ve “Hâfız Edhem’den Hakikatler Hicivler” adlı kitapları çıktı. Hâfız Edhem, yayınladığı eserleri sebebiyle yargılanmış, davası beraatle sonuçlanmıştır. Mahkemeye verilen kitapları ile ilgili davanın kararı “Hafız Edhem Divanı Gönüller Açar” adlı kitabının sonuna konulmuştur. “Hafız Edhem’den Hakikatler Hicivler” adlı eserinin kapağında da “Bu eser savcılık kontrolünden geçmiştir” cümlesi yer almaktadır. Hak Söz adını verdiği ve Erzurum’da Zafer Ofset’te bastırdığı, öğüt muhtevalı küçük hacimde sekiz ayrı kitabı ve dinî nasihat ihtiva eden kasetleri vardır. Kitapları birkaç baskı yapmıştır. Adı geçen üç eserinden yaptığı seçmeleri “Üç Eser” adı altında yeniden neşretmiştir.

Haksızlığa susmazdı

Hâfız Edhem, çeşitli gazetelerde neşrettirdiği şiirleri sebebiyle yargılanmış, kendisine rejimi değiştirme suçu isnat edilmiş o da herhangi bir gruba, partiye üye olmadığını; nüfuzunun ve gücünün olmadığını ileri sürerek kendisini savunmuş, neticede beraat etmiştir. Onun siyasî

görüşleri, siyasî kimliklerin lehinde veya aleyhinde yazdığı şiirlerdedir. Bu tür şiirlerindeki hareket noktası da İslam dini ve onun yaşanmasıdır. Mektup tarzı bu şiirleri, başta zamanının cumhurbaşkanları olmak üzere her kademeden yetkiliye yazmaktan da çekinmemiştir

Devlet Başkanına Nasihatler

12 Eylül 1980 darbesinden sonra Devlet Başkanı Kenan Evren’e “Devlet Başkanına Nasihatler” içeren bir mektup gönderir, bu mektup sebebiyle Erzincan Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde yargılanır ve beraat eder. Sarraflık, saraçlık, tuhafiyecilik ve daha çok da inşaat işleriyle kazancını temin eden Hafız Edhem 20 Aralık 1994’te vefat etmiştir.

Kaside

Senin aşkın kamu derde devâdır Yâ Resulallah

Yüzüm sürsem turabinde, revadır Yâ Resulallah

Ümidim kesmezem senden Yüzüm kare günahımden

Bana bir merhamet senden atâdır Yâ Resulallah

Dilerim ki şehit olsam senin yolunda can koysam

Cemâlin nurini görsem sefâdır Yâ Resulallah

Seni âlemlere rahmet diye gönderdi ol Hazret

Seninçündür sekiz cennet bekâdır Yâ Resulallah

Bihemdillah ki Kur’an’ı okurum sıdk ile anı

Bana matlup olan hani rızandır Yâ Resulallah

Hâfız Edhem günahın çok huzura gitmeye yüz yok

Şefaattan ümidim çok sanadır Yâ Resulallah[33]

Münacat

Ya ilahi dü cihanda bize ihsan eyle sen

Var olan darüsselama bizi mihman eyle sen

Gerçi ki hadden de efzun oldu isyanım benim

Sen kerimsin hem rahimsin yine gufran eyle sen

Rahmetinden bizi mahrum eylemezsin ya ilah

Ol habibin hürmetine şad u handan eyle sen

Arşı kürsi sen yarattın cümle anın aşkına

Ona düşman olanın yerini niran eyle sen[34]

İlk yorumu siz yazın