Proje Okullarında Müdür Atama Krizi: Dava Edeceğiz!

Proje Okullarında Müdür Atama Krizi: Dava Edeceğiz!

Tarih : Okunma : 54 Defa Okundu... Yorum Yap

Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, 2019 yılı eğitim kurumlarına yeniden ve ilk defa yönetici görevlendirme takvimini ilan etmiştir. Bu çerçevede eğitim kurumlarına yeniden ve ilk defa görevlendirme yapılacaktır.Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, 2019 yılı eğitim kurumlarına yeniden ve ilk defa yönetici görevlendirme takvimini ilan etmiştir. Bu çerçevede eğitim kurumlarına yeniden ve ilk defa görevlendirme yapılacaktır. Ancak proje okulu olarak belirlenen kurumların yöneticileri, diğer eğitim kurumlarına yeniden görevlendirme için başvuru yapamamaktadırlar.Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği’nde, proje okullarına yönetici olarak görevlendirilenlerin ya da yönetici olarak görev yapmakta oldukları okulları proje okulu belirlenenlerin yeniden görevlendirme için başvuruda bulunamayacaklarına dair hiçbir hüküm bulunmamaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nde de böyle bir kısıtlama yoktur.Bu durumda olan yöneticilerin, görevlendirildikleri eğitim kurumlarının proje okulu olarak belirlenmesinde kendi istek ve iradelerine bakılmadığı, proje okulu belirleme sürecinde kendilerine yöneticilik görevinin devamı ve sona erdirilmesi noktasında bir tercih hakkı tanınmadığı, Bakanlığın tek yanlı tasarrufuyla bu konuma düştükleri dikkate alındığında, kendilerine yeniden görevlendirme için başvuru hakkının tanınması hukuki belirlilik, kazanılmış haklara riayet ve haklı beklenti ilkelerinin doğal sonucudur.Bu itibarla Bakanlık, halen proje okullarında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan dört veya sekiz yıllık görev süresi sona erecek olan yöneticilere, eğitim kurumlarına yeniden görevlendirme için başvuruda bulunma hakkı tanımalıdır.Bu konuda Bakanlık nezdinde müteaddit defa yaptığımız girişime ve yazılı müracaatımıza rağmen sendikamıza olumlu bir cevap verilmemesi nedeniyle bu durumda olan üyelerimizin haklarının korunması için gerekli hukuki mücadeleyi başlatacağız.Online ortamda başvuruları kabul edilmeyen üyelerimiz, dava haklarını kullanabilmek için il millî eğitim müdürlüklerine yazılı başvuruda bulunarak tercihleri doğrultusunda yeniden görevlendirilmelerini talep etmelidirler.

İlk yorumu siz yazın