AÇIKLAMA

AÇIKLAMA Sayın: haberimrize.com Sitenizin 08.07.2015 http://www.haberimrize.com/secim-icin-halki-kandiran-fabrika-unutuldu/ linkinde “ SEÇİM İÇİN HALKI KANDIRAN FABRİKA UNUTULDU” başlığı altında bir yazı yayınlanmıştır. Siteniz tarafından yayımlanan bu yazı, üslup olarak incitici olmakla birlikte içerik olarak da gerçeği yansıtmamaktadır. Çaykur tarafından Rize İli, İkizdere İlçesi, Güney Mah. Gedik Mevkiinde yapımı planlanan “İkizdere Organik Çay Fabrikası” çalışmaları bütün hızıyla devam etmekte..

Tarih : Okunma : 34 Defa Okundu... Yorum Yap

AÇIKLAMA

Sayın: haberimrize.com Sitenizin 08.07.2015 http://www.haberimrize.com/secim-icin-halki-kandiran-fabrika-unutuldu/ linkinde “ SEÇİM İÇİN HALKI KANDIRAN FABRİKA UNUTULDU” başlığı altında bir yazı yayınlanmıştır.

Siteniz tarafından yayımlanan bu yazı, üslup olarak incitici olmakla birlikte içerik olarak da gerçeği yansıtmamaktadır.

Çaykur tarafından Rize İli, İkizdere İlçesi, Güney Mah. Gedik Mevkiinde yapımı planlanan “İkizdere Organik Çay Fabrikası” çalışmaları bütün hızıyla devam etmekte olup idari süreç olarak, arsa boyutundaki hukuksal pürüzlere rağmen oldukça ileri bir aşamaya ulaşılmıştır.

Kat edilen idari süreçlerin bir kısmı, kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olarak aşağıda izah edilmektedir. Bu çalışmalardan da görüleceği üzere 2014 yılında başlayan çalışmalar devam etmektedir. Haberde belirtilenin aksine; unutulan bir söz olmadığı gibi kandırılan kimse de yoktur.

İKİZDERE ORGANİK ÇAY FABRİKASI TESİSİ İÇİN KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI:

1) 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 30/09/2014 tarih ve 2014/98 sayılı kararıyla almış olduğu Kamu Yararı Kararı ile kamulaştırma işlemleri başlatılmıştır

2) Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlar, Rize İli, İkizdere İlçesi, Güney Mah., Gedik Mevkiinde, tapuda Ada/Parsel no. 664/15, 664/17 ve 664/18 no.lu parsellerdir. Toplam kamulaştırılacak alan yaklaşık 9.500,00m2’dir. Kamulaştırılacak alanların 1.855,00m2’si gerçek kişilere(şahıslara) ait, geriye kalan alan ise Maliye Hazinesine aittir.

3) Kamulaştırma Kanunu prosedürü çerçevesinde, taşınmaz sahibi gerçek kişilere tebligatlar yapılmış, uzlaşma sağlanmaya çalışılmış, yetkili Asliye Hukuk Mahkemesinde bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır. Dava aşamasında, taşınmazın 1/2 oranında maliki olan bir hissedar ile anlaşılmış ancak diğerler hissedarlar ile olan dava devam etmektedir.

4) Maliye Hazinesine ait parsellerin ifraz edilerek Organik Çay Fabrikası Kurulması amacıyla Çaykur’a devri için yetkili kuruluşlar nezdindeki çalışmalar ise devam etmektedir.

5) Kamulaştırma çalışmalarının tamamlanmasını müteakip en seri şekilde fabrika yapımı tamamlanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile arz olunur.

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İlk yorumu siz yazın